Homepage

Služby v oblasti energetiky a životného prostredia

Poskytujeme prvotriedne konzultačné a poradenské služby

Viac informácií

slide

Služby v oblasti energetiky a životného prostredia

Poskytujeme prvotriedne konzultačné a poradenské služby

Viac informácií

slide

Služby v oblasti energetiky a životného prostredia

Poskytujeme prvotriedne konzultačné a poradenské služby

Viac informácií

slide

Služby v oblasti energetiky a životného prostredia

Poskytujeme prvotriedne konzultačné a poradenské služby

Viac informácií

slide

Služby v oblasti energetiky a životného prostredia

Poskytujeme prvotriedne konzultačné a poradenské služby

Viac informácií

slide

Našim klientom pomáhame v oblasti energetiky už viac ako 20 rokov

Spoločnosť ESG® sa prostredníctvom odborného poradenstva úzko zameriava na podnikanie v oblasti poskytovania podporných a garantovaných energetických služieb a činnosti v oblasti energetiky a životného prostredia.

Viac informácií

Naše produkty a služby

Uvedené služby a činnosti zahŕňajú najmä energetické audity, implementáciu systémov energetického manažmentu, vrátane návrhu technických riešení s cieľom zabezpečiť u klienta maximálnu energetickú efektívnosť, hospodárnosť a minimalizáciu investičných a prevádzkových nákladov.

Energetický audit
Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave. Viac o službe
Energetická certifikácia
Energetický certifikát slúži na prehľadné hodnotenie budovy a umožňuje porovnávať jednotlivé budovy. Viac o službe
Energetický manažment
Podnikateľský svet považuje za dobrú investíciu tú, ktorá je vedecky podložená, uskutočniteľná. Viac o službe
Poradenstvo v podnikaní
Na trhu pôsobí mnoho agentúr, ktoré sa radi prihlásia o zásluhy na úspešnom projekte svojho klienta. Viac o službe