Poradenstvo v podnikaní

Poradenstvo v energetike

Spoločnosť ESG® sa úzko zameriava na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti energetiky a životného prostredia.

Poradenstvo v podnikaní

Na trhu pôsobí mnoho poradenských spoločností, ktoré si pripisujú zásluhy na úspešných projektov. My sme presvedčení, že pravý hrdina je a vždy zostane investor. Je to on kto si prináša nadšenie, inšpiráciu a veľa otázok. Je to opäť on, komu pomáhame hľadať riešenia, partnerov a financie. A je to jedine on kto sa po preštudovaní štúdie realizovateľnosti musí napokon rozhodnúť: „Áno, idem do toho...“ a to si vyžaduje ozajstnú dávku odvahy a viery vo vlastné schopnosti.

Skúsenosti sme nadobudli aj ako konzultanti programov na podporu energetickej efektívnosti:

 

ESG® od roku 2007 vykonávalo činnosti projektového konzultanta a činnosti súvisiace s implementáciou týchto programov v Slovenskej republike. Obsahom činností bolo hodnotenie každého z projektov energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov, obnovy budov a infraštruktúry vo verejnom a súkromnom sektore.

 

SlovSEFF I, SlovSEFF II, SlovSEFF III - úverovo-grantový program Európskej banky pre obnovu a rozvoj EBRD zameraný na financovanie projektov v súkromnom priemyselnom sektore, obnoviteľných zdrojov energie a projektov energetickej efektívnosti v bytovom sektore. Programy SlovSEFF disponovali finančnými zdrojmi vo výške 190 mil. €. Úspešne bolo implementovaných viac ako 800 projektov.

 

MUNSEFF I, MUNSEFF II - je úverovo-grantový program EBRD zameraný na podporu energetickej efektívnosti budov a infraštruktúry municipalít. Program MUNSEFF disponoval finančnými zdrojmi vo výške 90 mil. €, pričom bolo zrealizovaných viac ako 400 projektov energetickej efektívnosti verejných budov, verejného osvetlenia a verejnej dopravy.

 

INTERREG IVC - ESG® poskytovalo technickú asistenciu v programe INTERREG IVC s názvom SERPENTE (Surpassing Energy Targets through Efficient Public Buildings)

 

E-learning – ESG® v konzorciu s rakúskou spoločnosťou e7 Energie Markt Analyse GmbH a participovalo na programe E-learning, ktorého cieľom je príprava kurzov a vytvorenie použiteľného nástroja pre programy SEFF (Sustainable Energy Financing Facilities), ktoré vytvára EBRD v krajinách svojej pôsobnosti. Tieto nástroje sú používané lokálnymi bankovými inštitúciami a lokálnymi expertmi, ktorí v danej krajine pracujú na úverovo-grantových linkách EBRD.