Energetický manažment

Energetický manažment

Spoločnosť ESG® sa úzko zameriava na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti energetiky a životného prostredia.

Energetický manažment

Podnikateľský svet považuje za dobrú investíciu tú, ktorá je odborne podložená, uskutočniteľná, vyčísliteľná a merateľná – čím merateľnejšia, tým lepšie. Metóda Monitoring & Targeting bude pre vás tým, čím je pre pilota v kokpite riadiaca veža. Všetky potrebné údaje sú systematicky merané, ukladané a vyhodnocované. Prehľadné grafy vás upozorňujú na odchýlky od cieľovej spotreby. Teraz už len prispôsobíte rýchlosť a výšku letu a môžete si byť istí, že pristanete v cieli načas a bezpečne. A navyše..., v nádrži vám pravdepodobne časť paliva ešte ostane.
Dobrý dôvod pre nasadenie M&T.

...ďalších pár dôvodov pre implementáciu M&T:

  • obvyklá úspora nákladov 3 – 10%
  • nízke investičné náklady
  • návratnosť do 12 mesiacov
  • zníženie množstva emisií a odpadov
  • prínosy pre ochranu životného prostredia
 

Monitoring

predstavuje zber dát a ich vyhodnocovanie podľa danej metodiky.
 

Targeting

predstavuje systematický a sústavný návrh a realizáciu čiastkových, ale aj ucelených opatrení, ktoré zlepšujú energetickú efektívnosť. Následná analýza dosahovaných výsledkov je dôležitá z hľadiska cieľovej spotreby energie. 
 
 
Tu si môžete stiahnuť prezentáciu a pdf dokument o energetickom manažmente metódou Monitoring & Targeting