Energetické audity v priemysle

Referencie

Spoločnosť ESG® sa prostredníctvom odborného poradenstva úzko zameriava na poradenstvo v oblasti poskytovania služieb v energetike a životnom prostredí.

Energetické audity v priemysle

Energetické audity podľa zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti a komplexné energetické audity, vybrané podniky:

TRANSPETROL, a.s., Bratislava - EA areálov, prevádzkových objektov a technológie prepravy ropy
SWS spol. s.r.o., Vojany - EA prevádzkových objektov a technológie prečerpávania ropy

Slovenská Elektrizačná Prenosová Sústava, a.s., Bratislava - EA areálov, prevádzkových objektov

VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., celkom 50 technologických objektov

BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Bratislava - Vyhodnotenie energetickej náročnosti prevádzkových objektov
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Bratislava energetický audit čerpacích staníc a čistiarní odpadových vôd

ZENTIVA, a.s., Hlohovec

BIOTIKA, a.s., Slovenská Ľupča 
AGRO TAMI, a.s., Nitra (mliekareň)

Syráreň Havran, a.s., Senica

SLOVMAG, a.s., Lubeník
SMZ, a.s. - Slovenské magnezitové závody, Jelšava

CEMMAC, a.s., Horné Sŕnie (cementáreň)

Považská cementáreň, a.s., Ladce

STEFE BB a.s., Banská Bystrica - EA prevádzkových objektov, výroby a distribúcie tepla 
STEFE ECB s.r.o., Banská Bystrica - EA prevádzkových objektov, výroby a distribúcie tepla 
STEFE RS s.r.o., Rimavská Sobota - EA prevádzkových objektov, výroby a distribúcie tepla 
STEFE RV s.r.o., Rožňava - EA prevádzkových objektov, výroby a distribúcie tepla 
Dopravný podnik Bratislava, a.s., Bratislava - EA budov, prevádzkových objektov a meniarní

TATRAVAGÓNKA, a.s., Poprad

SHP Harmanec, a.s., Harmanec
Papierne Slavošovce, a.s., Slavošovce
PPC Čab, a.s., výroba keramických izolátorov
VÝCHODOSLOVENSKÉ STAVEBNÉ HMOTY, a.s. (cementáreň)
METICON, a.s. (výroba oceľových a Al konštrukcií)
SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o., Gemerská Hôrka

SAPA Profily a.s., Žiar nad Hronom (výroba AL zliatin komponentov)
ZSNP FOUNDRY a.s., Žiar nad Hronom (výroba AL zliatin komponentov)

Confal, a.s., Slovenská Ľupča – zlievareň hliníka
TBB, a.s., Tlačiarne Banská Bystrica
STD, a.s., Poprad - výrobky z expandovaného polystyrénu 

St. Nicolaus, a.s., Liptovský Mikuláš
MEDICAL GLASS, a.s., Bratislava – výroba sklenených obalov pre farmaceutický priemysel

AGRO CS, Veľké Dravce (výroba organických hnojív)

Štúdie realizovateľnosti, odborné štúdie, analýzy

Veolia Energia Slovensko, a.s. - Štúdia realizovateľnosti - Zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov o kapacite 100 000 ton pre vymedzený región stredného Slovenska

Veolia Energia Slovensko, a.s. - Štúdia realizovateľnosti - Zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov o kapacite 100 000 ton pre vymedzený región východného Slovenska

Geotermálna elektráreň Dargov - Štúdia realizovateľnosti využitia geotermálneho tepla na výrobu elektrickej energie

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Posúdenie vhodnosti výroby biometánu z bioplynovej stanice v systéme KVET a stanovenie doplatku za elektrinu

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Posúdenie technologických celkov pre "centrá ekologicko-biologického zhodnotenia odpadov"

SLOVNAFT, a.s. - Štúdia využitia odpadového tepla z technologických prevádzok rafinérie na výrobu elektrickej energie
Svet Zdravia, a.s. - Analýza technického a ekonomického potenciálu využívanie lokálnych fotovoltických zdrojov,  16 zdravotníckych zariadení

Kúpele Trenčianske Teplice - Štúdia využitia geotermálneho tepla za účelom zásobovania teplom areálu
Confal, a.s. - Štúdia využitia odpadového tepla na vykurovanie a prípravu TV z taviacej pece na hliníkový šrot
Biodet Sereď – komplexné spracovanie biomasy, výroba liehu a splyňovanie
Drevoprojekt Kolárovo – kombinovaná výroba el. a tepla a fotovoltická elektráreň

 

Energetické audity vykonané v Českej republike:

VÝCHODOČESKÁ ENERGETIKA, a.s.
XAVEROV a.s. Praha (hydinárne)
KARLOVARSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., Karlovy Vary
CRYSTALEX a.s., Nový Bor (sklárne)
Sklo BOHEMIA a.s., Světlá nad Sázavou (sklárne)
SKLÁRNY KAVALIER a.s., Sázava (sklárne)
BOHEMIA a.s., Poděbrady (sklárne)

GLAVERBEL Czech a.s. člen skupiny Glaverbel, Teplice
Dalkia a.s. – tepelné sústavy a zdroje CZT – účelový EA
WIENERBERGER a.s. Česká republika - 11 závodov tehelní spoločnosti
P-D Refractories CZ, a.s., Velké Opatovice
KABLO ELEKTRO, a.s. Vrchlabí
BEHR Czech spol.s r.o., Mnichovo Hradiště
Cukrovary TTD a.s., Cukrovar České Měziříčí
Cukrovary TTD a.s., cukrovar Dobrovice
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS, s.r.o. Praha Letňany
DALKIA Česká republika, a.s., Region střední Morava
DALKIA Česká republika, a.s., Ústí nad Labem
Tehelňa Štěrboholy, Praha
Tepláreň TEVEX a.s., Černožice nad Labem

 

Obnoviteľné zdroje energie

Fotovoltické elektrárne a lokálne zdroje

Výzva OPKZP-PO4-SC411-2022-79 - Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., FVE 93,6 kWp Veľké Orvište

Výzva OPKZP-PO4-SC411-2023- 80 - Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Mesto Kolárovo, Mestský úrad, Zdravotné stredisko, Zariadenie pre seniorov

TEMPLATE SLOVAKIA s.r.o., Kameničná 1MW – účelový EA
ARISUN s.r.o., Strážske 1MW – účelový EA
Triskata s.r.o., Strážske 1MW – účelový EA
Lesna Development s.r.o., Abrahámovce 1MW – účelový EA
1. FVE Humenné s.r.o., Humenné 1 MW – účelový EA
2. FVE Humenné s.r.o., Humenné 1MW – účelový EA
ASTOM s.r.o., Štrkovec 1MW – účelový EA
NAS Trade s.r.o. - FVE Tornaľa 1MW – účelový EA
NAS Trade s.r.o. - FVE Včelince 1MW – účelový EA
FVE Kolárovo I. a II. 2,6 MW – účelový EA

 

Bioplynové stanice

ŠK AQUA s.r.o., Turčiankse Teplice – účelový EA
Bioplyn Bierovce s.r.o., Bierovce – účelový EA
Bioplyn Horovce s.r.o., Horovce – účelový EA
Bioplyn Horovce 3 s.r.o., Horovce – účelový EA
Danubian Biogas s.r.o., Moldava nad Bodvou – účelový EA
ELBIOGAS s.r.o., Gabčíkovo – účelový EA
ASTOM BPS s.r.o., Štrkovec – účelový EA
BIONOVES s.r.o., Slepčany – účelový EA
Gas PROGRES I. spol. s.r.o., Slepčany – účelový EA
AGRO EDEMI s.r.o., Komárovce – účelový EA
AFG s.r.o., Turčianske Teplice - účelový EA
BPS Horný Jatov s.r.o. - účelový EA