Energetické štúdie, posudky a koncepcie

Energetický audit

Spoločnosť ESG® sa úzko zameriava na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti energetiky a životného prostredia.

Energetické štúdie, posudky a koncepcie

Štúdie a posudky

Podľa potrieb klientov a zadania pre navrhované riešenia, alebo pre rozpracované energetické projekty vykonávame odborné posudky alebo štúdie realizovateľnosti. Po realizácii projektov vyhodnotíme skutočné prínosy projektu a v prípade potreby navrhneme opatrenia na dlhodobé udržiavanie pozitívneho trendu.

Koncepcie

Pre obce, mestá a regióny sú to najmä koncepcie dlhodobého zabezpečenia energetickými médiami a možnosti využitia obnoviteľných zdrojov.