Podnikateľské plány a finančné analýzy

Poradenstvo v energetike

Spoločnosť ESG® sa úzko zameriava na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti energetiky a životného prostredia.

Podnikateľské plány a finančné analýzy

Financovanie a projekty 

Náš špeciálny poradenský servis pokrýva aj návrh financovania dodávok technologických zariadení a surovín pre výrobu a manažment energií. Analýzu možností financovania projektu riešime štandardne už pri tvorbe podnikateľského plánu. V inom prípade riešime problém ‘za pochodu’, vždy s ohľadom na zhodnotenie investičných prostriedkov klienta a pri zachovaní vytýčených parametrov a cieľov. 

Pozri referencie.