Energetický certifikát

Energetická certifikácia

Spoločnosť ESG® sa úzko zameriava na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti energetiky a životného prostredia.

Energetický certifikát

Energetický certifikát slúži na prehľadné hodnotenie budovy a umožňuje porovnávať jednotlivé budovy v rámci svojich kategórií z hľadiska ich energetických potrieb. Takéto hodnotenie sa môže použiť ako vhodný nástroj napr. pre stanovenie výšky nájomného alebo jednoducho pre ocenenie budovy na akýkoľvek účel.

 

Ako získate certifikát vašej budovy?
Informujte sa priamo u našich energetických audítorov.