O nás

O nás

Činnosť ENERGY SYSTEMS GROUP je od začiatku do konca zameraná na poskytovanie prvotriednych konzultačných a poradenských služieb najmä v oblasti energetiky a životného prostredia.

Pre udržanie dlhodobého úsporného efektu ponúkame implementáciu systémov energetického manažmentu, vďaka ktorým dokážeme zákazníkovi zabezpečiť dodržiavanie energetickej efektívnosti, ktorá bude limitovaná len jeho technologickým vybavením. S týmto zákonite súvisí aj zlepšenie hospodárnosti a dodržiavanie všetkých environmentálnych noriem v zmysle legislatívy EÚ a SR.

 

Sme poskytovateľom energetických služieb v zmysle zákona NR SR č.321/2014 Z.z.:

 

 • spracovanie energetických auditov v rôznej štruktúre
 • spracovanie štúdií realizovateľnosti v energetike
 • spracovanie energetických analýz
 • monitorovanie a hodnotenie spotreby energie
 • dodávky energetických zariadení
 • návrhy projektov zameraných na efektívnosť pri používaní energie a ich realizácie
 • podrobné štúdie realizovateľnosti pre konvenčné a obnoviteľné zdroje energie
 • implementácia systémov energetického manažmentu Monitoring & Targeting
 • energetická certifikácia budov v zmysle zákona č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov
 • spracovanie finančných analýz a podnikateľských plánov
 • environmentálne poradenstvo

 

Naša filozofia

Ako na poprednú poradenskú firmu pre oblasť energetiky a životného prostredia, obracajú sa na nás klienti so žiadosťou o pomoc pri hľadaní optimálnej a efektívnej cesty k rozumnému hospodáreniu s energiou. Vieme, aká dôležitá je pre spotrebiteľa otázka úsporných riešení. Každý druh energie, používaný pri ľudskej činnosti by mal byť v harmónii s okolitým svetom. Preto neúnavne hľadáme pre Vás a Vaše činnosti „HARMÓNIU ENERGIE“.

 

O nás