Energetická certifikácia

Energetická certifikácia

Spoločnosť ESG® sa úzko zameriava na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti energetiky a životného prostredia.

Energetická certifikácia

Ak staviate, rekonštruujete, prenajímate alebo predávate nehnuteľnosť, nezabudnite na povinnú energetickú certifikáciu budovy.

 

  • Spracovanie energetickej certifikácie podľa zákona NR SR č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva uvedený zákon
 
Zákon č. 555/2005 Z. z. určuje kategórie budov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť energetickej certifikácie (podľa paragrafu 3 ods. 5 sú to napríklad rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení, budovy nemocníc, budovy hotelov a reštaurácií, športové haly a iné budovy určené na šport) a taktiež určuje, na ktoré budovy sa energetická certifikácia nevzťahuje. Podľa paragrafu 2 ods. 2 spomínaného zákona to sú napríklad budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty, priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy, či budovy, ktoré sú dočasnými stavbami.