Energetický manažment – Monitoring & Targeting

Referencie

Spoločnosť ESG® sa prostredníctvom odborného poradenstva úzko zameriava na poradenstvo v oblasti poskytovania služieb v energetike a životnom prostredí.

Energetický manažment – Monitoring & Targeting

Implementácia

Technická univerzita v Košiciach – viac ako 200 meracích bodov (elektrická energia, teplo na vykurovanie, teplá voda, studená voda, zemný plyn, teplota a pod.)
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. - viac ako 125 meracích bodov (elektrická energia, teplo na vykurovanie, teplá voda, studená voda, zemný plyn, teplota, obsadenosť, vyťaženosť prevádzok a pod.)
Confal a.s. - výroba hliníkových zliatin z odpadového hliníka, recyklácia

PPC Čab a.s., Nové Sady - výroba keramických izolátorov
Calmit Cementáreň Lietavská Lúčka
Grandhotel Starý Smokovec