Energetické audity budov a areálov

Referencie

Spoločnosť ESG® sa prostredníctvom odborného poradenstva úzko zameriava na poradenstvo v oblasti poskytovania služieb v energetike a životnom prostredí.

Energetické audity budov a areálov

Vybrané energetické audity budov

Účelové energetické audity podľa v zmysle požiadaviek Výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 - Rozvoj energetických služieb na regionálnej úrovni

Žilinský samosprávny kraj - 45 budov

Mesto Banská Bystrica - 33 budov

Mesto Dunajská Streda - 12 budov

Mesto Nováky - 7 budov

Obec Detvianska Huta - 3 budovy

Obec Jasenie - 7 budov

Obec Liptovská Osada - 2 budovy

Obec Mýto pod Ďumbierom - 2 budovy

Obec Batizovce - 3 budovy

Obec Poniky - 6 budov

 

Účelové energetické audity podľa v zmysle požiadaviek Výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Mesto Považská Bystrica - 2 MŠ

 

Ostatné vybrané energetické audity areálov budov

Úrad vlády Slovenskej republiky

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica - Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Študentské domovy

MESTSKÁ PLAVÁREŇ Banská Bystrica
KÚPELE TRENČIANSKE TEPLICE, a.s. – areál cca 30 objektov + hospodársky areál Centrálnej plynovej kotolne 25MW

KÚPELE TURČIANSKE TEPLICE
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA v Banskej Bystrici
Kúpele Sliač a.s., Sliač - Energetický posudok
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA – Generálne Riaditeľstvo Bratislava – Ferienčíkova ulica, Mamteyova ulica, pobočky - Košice, Čadca, Topoľčany, Poprad, Humenné, Prievidza
HOTEL ROZKVET Vranov nad Topľou
LIEČEBNÝ ÚSTAV Šamorín – Čilistov – celkom 5 budov
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Zvolen
MEDICÍNSKO-HUMANITNÁ NEMOCNICA Revúca
BYTOVÝ PODNIK Banská Bystrica - areál
SAD PREŠOV, administratívna budova

 

Energetické audity budov v Českej republike:

90 budov a areálov v majetku mestskej časti Praha 4 (ZŠ, MŠ, úrady, bytové domy)
47 budov v majetku MČ Praha 7 (ZŠ, MŠ, inštitúcie mesta a bytové domy)
35 základných a materských škôl v majetku mestskej časti Praha 8
11 budov v majetku magistrátu hl. mesta Prahy (úrady a iné inštitúcie)
10 budov a zariadení spoločnosti ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ