Kontaktné osoby

Kontakty

Spoločnosť ESG® sa prostredníctvom odborného poradenstva úzko zameriava na podnikanie v oblasti poskytovania.

Kontaktné osoby

Môžete nás kontaktovať:

Ing. Miroslav Dian

Konateľ, Energetický audítor,
Projektový manažér
mob: +421 908 902 554
E-mail:  dian@esg.sk
 
Ing. Róbert Rigo
Konateľ spoločnosti,
Riadenie projektov
mob: +421 903 550 203
E-mail:  rigo@esg.sk
 
Ing. Marián Holúbek
Ekonomické analýzy,
Projektový manažér
Finančné nástroje
mob: +421 905 876 786
E-mail: holubekm@esg. sk
 
Ing. Michal Klemanič
Projektový manažér,
Energetický audítor
mob: +421 902 917 192
 
Ing. Martin Skladaný
Energetický audítor,
Projektový manažér
mob.: +421 918 396 644
 
Ing. Ján Môcik
Energetický audítor,
mob: +421 905 862 198
E-mail: mocik@esg.sk
 
Ing. Dušan Cimerman
Energetický audítor,
mob: +421 949 468 828
 
Ing. Katarína Holúbeková
Ekonóm & Účtovníctvo
tel: +421 915 896 093
E-mail: holubekova.udmp@gmail.com

Kontaktujte nás

Kde nás nájdete